Thursday, May 19, 2011

Користење на апликацијата GeoGebra на часовите по математика

Активност:
Со учениците од шесто одделение, на два последователни училишни часови по математика, беше директно објаснета апликацијата Геогебра, со цел:
  • Учениците да се запознаат со можностите кои ги нуди овааа апликација, посебно во изработката на конструкции во геометријата.
  • Учениците да пробаат да ја користат директно во решавање одредени задачи од геометрија.
На општо задоволство на сите, активноста беше одлично реализирана за што говорат изработките на учениците и задоволството да се применува овој начин на конструкција.Ова се само дел од конструкциите што моите ученици ги сработија:

Галерија изработки на учениците со GeoGebra

1 comment:

Anonymous said...

GeoGebra е одлична програма за вежбање и правење проекти по математика (геометрија. Би сакал да продолжиме да работеме на GeoGebra.
Александар Цамбулев VIд одд.