Saturday, December 1, 2018

...Уште од проектот Мандала

Промоција на проектот МАНДАЛА-учење математика преку проекти, пред пошироката јавност во Струмица

Медиумски покровители-ТВ Канал Вис и Радио Струмица НетМандала и математика

НАУК и Мандала...

Мандала проект

Со нашиот МАНДАЛА проект направивме вистински бум Учење математика преку проекти.Користевме расипани ЦД иња и учевме геометриски движења....Се прашувате Како?
Погледнете...

Повторно заедно

Еве, после подолга пауза повторно сме заедно да другаруваме со математиката и математичките вештини. Се надевам дека ќе ви биде интересно а пред се поучно нашето дружење.

Monday, May 4, 2015

Четириаголници

Овој пат моите ученици се потрудија да направат одлични презентации за четириаголниците, нивните својства и карактеристики....погледнете!
Презентација 1.
Презентација 2.
Презентација 3.
Презентација 4.
Презентација 5.
Презентација 6.
Презентација 7.