Saturday, May 14, 2011

ИСТРАЖУВАМЕ,РАЗМИСЛУВАМЕ,ИДЕНТИФИКУВАМЕ, ПОВРЗУВАМЕ

Активност:
ИСТРАЖУВАМЕ,РАЗМИСЛУВАМЕ,ИДЕНТИФИКУВАМЕ, ПОВРЗУВАМЕ
 Учениците од шесто одделение, на час по математика набљудуваа, поврзуваа и истражуваа постоење на четириаголници и нивните видови во околната средина.
Ја напуштивме училницата и на произволно избрани локации во градот, ја реализираа планираната активност за време од еден училишен час.
Добиените сознанија, искуства, факти и податоци ги моделираа и претставија на презентации како активност за дома.
Работеа во тимови, како за време на училишниот час така и дома.
Еве што успеаја да научат........

Четириаголник
Истражување за паралелограми
Видови паралелограми
Паралелограми

6 comments:

tongchen@seattle said...

Greetings from USA! Your blog is really cool.
Are you living in Macedonia?
You are welcomed to visit me at:
http://blog.sina.com.cn/usstamps
Thanks!

Natasa said...

Prezentacijata e mnogu interesna i poucna :D

Elena Stojkova 6-a said...

I jas isto taka ke kazam deka prezentacijata e mnogu ubava i interesna. :)

Jana Bineva said...

Презентациите се многу убави!

Anonymous said...

Одлично изработени проекти!!
Александар Цамбулев VIд одд.

Veronika said...

Презентациите се многу убави и интересни !!