Wednesday, April 13, 2011

ТРОМЕСЕЧИЕ.....Презентации во Power Point


Во продолжение, проследете ги изработките на учениците од 6 б и 6 в одделение-предлог моделите за тематски тест од Тема3. , секоја одделно дадена со линк.https://docs.google.com/present/edit?id=0ASnydsEhMG6lZGNmc3I3enJfNTI2Y3NtNzltZ2g&hl=en

https://docs.google.com/present/edit?id=0ASnydsEhMG6lZGNmc3I3enJfNDY5Zm0zam5jZmg&hl=en

https://docs.google.com/present/edit?id=0ASnydsEhMG6lZGNmc3I3enJfNDg4NXJnd2o2Z2o&hl=en

https://docs.google.com/present/edit?id=0ASnydsEhMG6lZGNmc3I3enJfNDUzZmQyM214Zm4&hl=en

https://docs.google.com/present/edit?id=0ASnydsEhMG6lZGNmc3I3enJfNTM3aHM1enc1ZmI&hl=en

https://docs.google.com/present/edit?id=0ASnydsEhMG6lZGNmc3I3enJfNTMxY2R0cjVxYzQ&hl=en

7 comments:

Genius187 said...

Тестовите се добро изработени. :)

Anonymous said...

Ние мислиме дека овие проекти се одлични.

VIд одд. :D

Anonymous said...

Ние сме задоволни од нашата презентација и мислеме дека е добро организирана. :)

Anonymous said...

Добра изработка. Ние мислиме дека сме максимално задоволни со нашиот труд.
2 ГРУПА

Anonymous said...

Ние мислиме дека сме направиле добар тест. Милсам дека и на вас ке ви се допадне.

Anonymous said...

Ние мислиме дека сме ги добро изработиле презентациите на тестовите и мислиме дека и на вас ќе ви се допадне


VIв одделение :)

Anonymous said...

Многу се добри проектите браво дечки добро сте ги изработиле ви честитам на сите :)
Александар Цамбулев VIд одд.