Monday, May 4, 2015

Четириаголници

Овој пат моите ученици се потрудија да направат одлични презентации за четириаголниците, нивните својства и карактеристики....погледнете!
Презентација 1.
Презентација 2.
Презентација 3.
Презентација 4.
Презентација 5.
Презентација 6.
Презентација 7.

No comments: