Tuesday, December 23, 2014

Подготовка за втора контролна писмена работа 7(9) Тема 2

Ученици, на линковите во продолжение на постот се дадени задачи и прашања од материјалот од втората тема. Обидете се да ги одговорите прашањата и решете ги задачите во слободното време до писмената работа.
Вежби 1.
Вежби 2.
Вежби 3.

2 comments:

Магдалена & Валентина said...

Драга колешке. Не можев да не коментирам кога ги видов МОИТЕ ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБИ НА ТЕМА 2 за 7 одд., КОИ ИМ ГИ ПРАКАМ НА МОИТЕ УЧЕНИЦИ ПО МЕЈЛ . Истовремено ме радува кога некој ги употребува за онаа цел за која се наменети - учениците да вежбаат задачи.Поздрав, Магдалена ,наставник по математика од ООУ Петар Поп Арсов,Скопје

Гордана Андонова said...

Почитувана колешке Магдалена, задачите кои сте ги избрале, според мене се одлични за подготовка на учениците за писмена работа, па затоа и ги споделив со моите ученици. Добро е кога и останатите колеги би споделувале примери задачи за вежбање со сите. Ве поздравувам-Гордана.