Thursday, November 6, 2014

Примена на GeoGebra на часовите по математика

Погледнете дел од изработките на учениците од 7 одд, на часовите од геометрија.
No comments: