Saturday, January 4, 2014

На крајот од првото полугодие

Дружење со многу смеа и математика-така помина нашата втора средба со учениците кои имаа најдобро изработена писмена работа.
Срекна Нова 2014 Година, многу здравје, професионални успеси и среќа...
1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.