Friday, November 25, 2011

Мономи и операции со нив

Учевме за мономи и за операциите меѓу нив. Колку успешни бевме- погледнете:))
                                                                                                                       


No comments: