Monday, May 4, 2015

Четириаголници

Овој пат моите ученици се потрудија да направат одлични презентации за четириаголниците, нивните својства и карактеристики....погледнете!
Презентација 1.
Презентација 2.
Презентација 3.
Презентација 4.
Презентација 5.
Презентација 6.
Презентација 7.

Tuesday, April 7, 2015

Трета контролна писмена работа за седмо одделение

Драги ученици, на линковите подолу се дадени задачите од петте групи од КПР-3.
Постапете според договорот од денес, од редовните часови.
Поздрав :)
Прва група
Втора група
Трета група
Четврта група
Пета група

Saturday, January 3, 2015

СРЕЌНА НОВА 2015 ГОДИНА

Драги мои, во годината што дојде имајте добро здравје, среќа, бидете секогаш позитивни и одговорете на секој предизвик кој ќе се исправи пред вас!!!
Среќна Нова Година 

Втора контролна писмена работа -Тема 2. Триаголник

Во прилог слеува линкот од писмената работа по математика, работена на 26.12.2014 година.
Втора контролна писмена работа

Tuesday, December 23, 2014

Подготовка за втора контролна писмена работа 7(9) Тема 2

Ученици, на линковите во продолжение на постот се дадени задачи и прашања од материјалот од втората тема. Обидете се да ги одговорите прашањата и решете ги задачите во слободното време до писмената работа.
Вежби 1.
Вежби 2.
Вежби 3.

Monday, December 1, 2014

Тестирање на подтемата-Складни фигури, складни триаголници

Драги ученици, на линкот подолу се дадени тестовите од денешното тестирање. Потрудете се да ги решите повторно и да ги лоцирате грешките (за оние кои ги направиле)!
Тест на подтема
Тестирање за подтемата Триаголник