Sunday, October 5, 2014

Проценти-поим за процент

Почитувани ученици, за наставната единица која ќе ја работиме на нашиот следен час ви предлагам интересен линк, на кој има многу интересни примери од проценти....разгледајте!!!
http://www.mathsisfun.com/percentage.html

Тест задачи од Тема 1. Дропки и операции со дропки

Тест задачи од Тема 1. Дропки и операции со дропки, за седмо одделение
Драги ученици, еве ги тест задачите кои веќе ги сработивте. Погледнете ги, проверете ги вашите резултати од тестот и лоцирајте ги пропустите во решавањето на одделни задачи доколку ги имате.
Пријатен викенд....вашата наставничка :)
Тестирање од `Дропки и операции со дропки`

Tuesday, April 8, 2014