Tuesday, April 7, 2015

Трета контролна писмена работа за седмо одделение

Драги ученици, на линковите подолу се дадени задачите од петте групи од КПР-3.
Постапете според договорот од денес, од редовните часови.
Поздрав :)
Прва група
Втора група
Трета група
Четврта група
Пета група

No comments: