Monday, December 1, 2014

Тестирање на подтемата-Складни фигури, складни триаголници

Драги ученици, на линкот подолу се дадени тестовите од денешното тестирање. Потрудете се да ги решите повторно и да ги лоцирате грешките (за оние кои ги направиле)!
Тест на подтема
Тестирање за подтемата Триаголник

No comments: