Thursday, November 6, 2014

Мерење -примери од околината

Не е учење ако не е поврзано со секојдневието!!!
Математиката не го дозволува тоа!!!
Погледнете зошто...

No comments: