Sunday, October 5, 2014

Проценти-поим за процент

Почитувани ученици, за наставната единица која ќе ја работиме на нашиот следен час ви предлагам интересен линк, на кој има многу интересни примери од проценти....разгледајте!!!
http://www.mathsisfun.com/percentage.html

No comments: