Sunday, October 5, 2014

Тест задачи од Тема 1. Дропки и операции со дропки

Тест задачи од Тема 1. Дропки и операции со дропки, за седмо одделение
Драги ученици, еве ги тест задачите кои веќе ги сработивте. Погледнете ги, проверете ги вашите резултати од тестот и лоцирајте ги пропустите во решавањето на одделни задачи доколку ги имате.
Пријатен викенд....вашата наставничка :)
Тестирање од `Дропки и операции со дропки`

No comments: