Tuesday, December 24, 2013

Задачи за вежбање од геометрија

За предстојната втора контролна писмена работа, драги ученици еве мала помош од мене.....проверете ги вашите знаења!!!

Задачи за проверка на знаењата од геометрија

No comments: