Friday, October 25, 2013

Тестирање на подтемата-Природни броеви и операции со нив

Во прилог на постот, еве ги 6-те групи тестови подготвени и реализирани со учениците од 6 одд, ООУ Сандо Масев-Струмица.

Тестирање на подтема2 од Тема 1-математика за шесто одд.

No comments: