Thursday, September 19, 2013

Тестови од првата подтема-Множества и операции со множества

За сите ученици и родители, едно мало потсетување на денешното тестирање.
На линкот се дадени сите 5 групи тестови. Проверете колку сте решиле и лоцирајте ги грешките кои сте ги направиле при решавањето за во иднина да не се повторат ;)

Тест од подтемата-множества и операции со множества

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.