Sunday, December 11, 2011

Наставни ливчиња погодни за модификација според потребите на учениците и наставната содржина

Math Worksheets | Printable Math Worksheets for Various Math Topics

Многу корисни наставни материјали, погодни за работа на час по математика. Можете да ги моделирате сами, според возраста на учениците но и според елементите кои сакате да ги има на наставното ливче. Среќно:))

No comments: