Tuesday, November 1, 2011

Нешто интересно и корисно

          Драги ученици на линковите што следуваат подолу ви се дадени предлог задачи за вежбање, од досега ученото по математика. Следете ги упатствата и работете како што се договоривме на редовните часови. Поздрав и успешно учење математика:)

Приоритет на операција
Краток квиз
Поголемо, помало или еднакво????
Запиши ги броевите
Пресметај
Степени од децимални броеви

No comments: