Thursday, June 9, 2011

НАУК-Штип, 08.06.2011год

НАУК од шесто и осмо  одделение при ООУ Сандо Масев, под водство на професор Гордана Андонова и наставник Драгица Пецева, во Штип на ден 08.06.2011год, се претставија со три проекти:
1. Од точка, преку права и отсечка до геометриско тело
2. ОРИГАМИ-уметност и математика
3. Визуелна промена и споредба на волуменот на тело
Интерсот за нашите проекти беше голем, со оглед на фактот што сите учесници па и жири комисијата беа видливо изненадени од бројот на изработените продукти, начинот на презентирањето на нашите ученици,какои од подготвеноста на учениците да одговорат на секое прашање на присутните.
Во прекрасна атмосфера која само може да се почувствува, доколку се учествува на НАУК смотрите, работевме, се дружевме, запознавме нови млади „научници„, споделивме многу позитивни искуства со колегите и дознавме уште една придобивка од имплементацијата на ПЕП-УСАИД во учењето: Учењето преку проекти е секогаш успешно и резултира со успех кој е видлив, висок и траен.
Посебно ми е драго што проектот ОРИГАМИ  е НАШ БРЕНД-заштитен знак по кој сите не препознаваа или пак од сега ќе не препознаваат.
Заминавме од Штип, полни со позитивно искуство, знаење и елан за понатамошно успешно учење математика преку проекти.
Но....колку и да се зборува нема да можам целосно да го доловам чувството да се биде дел од Тимот на НАУК.
Затоа Ве поканувам заеднички да тргнете со нас......
ПАТУВАЈТЕ СО НАС ВО СВЕТОТ НА ОРИГАМИТЕ
No comments: