Wednesday, May 25, 2011

Конференција за унапредување на наставата по математика и природната група предмети

Денес и во следните два дена, во хотел Метропол-Охрид, се одржува Конференцијата за унапредување на наставата по математика и природната група предмети, на која учество земаат представници од универзитетот Индијана-САД, советници од БРО, истакнати наставници по математика и природната група предмети, обучувачи на наставници, како и истакнати професори од Универзитетот Св.Кирил и Методиј-Скопје и Државниот Универзитет во Тетово.
Во  пријатна и пред се работна атмосфера помина првиот ден од Конференцијата, а верувам дека истото темпо на работа ќе продолжи и во следните два дена.
Еве како започнавме......

No comments: