Wednesday, May 11, 2011

РТУ во електронските медиуми

Денес во терминот за попладневни вести од 17,30 часот и во вечерниот термин во 22,30 часот на ТВ канал ИНТЕЛ, се прикажува прилог за работата на РТУ-Струмица-регион Југоисток, од 10.05.2011год.
Погледнете, тоа сме ние...

 РТУ-Прилог, ТВ канал ИНТЕЛ-Струмица

No comments: