Wednesday, April 27, 2011

МОЈОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Денес, на Филозофскиот факултет во Скопје, на институтот за Педагогија успешно го одбранив магистерскиот труд со наслов:

ФУНКЦИЈАТА И УЛОГАТА НА ДИРЕКТОРОТ ВО КРЕИРАЊЕТО И РАЗВОЈОТ НА ЕФЕКТИВНА ТИМСКА РАБОТА ВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

со што се стекнав со академска титула МАГИСТЕР ПО ОБРАЗОВЕН МЕНАЏМЕНТ.
1 comment:

Драгица Пецева said...

Честито колешке за стекнатите успеси,многу актуелна тема,потребна за нас што сме вклучени во образованието.Уште еднаш ти пожелувам многу среќа во иднина...:)))