Monday, April 18, 2011

Тема 4. ЧЕТИРИАГОЛНИК

        На самиот почеток на Темата 4. кратко ги освеживме знаењата од тоа какви видови четириаголници познаваме, како се означуваат тие, колку агли постојат кај секој четириаголник, зошто едни се нарекуваат правилни а други неправилни четириаголници.......
На прашањето :
Колку изнесува збирот на внатрешните агли кај правилен четириаголник?- учениците своите размислувања ги насочија во 2 насоки.

Првата насока на давање одговор на поставеното прашање беше, преку директен цртеж и мерење на внатрешните агли со помош на агломер.

Втората насока на давање одговор на поставеното прашање беше, преку користење на веќе познатиот збир на внатрешните агли кај триаголник.

Размислувањата на одделните групи ученици од 6 одделение ви ги нудиме на разгледување со кликање на линковите:
Збир на агли во четириаголник
Агли во четириаголник
Четириаголник
Презентација за четириаголник и неговите страни, агли....

1 comment:

pale said...

Одлична изработка ми се допаѓа се надевам дека ке направете уште многу такви презентации