Wednesday, February 23, 2011

Решавање проблем: Дали секогаш поголемиот периметар на дадена фигура, подразбира и поголема плоштина?

Во текот на месец ноември 2011год, на часовите од додатна настава, со учениците од 6б одд при ООУ Сандо Масев-Струмица, работевме на решавање на проблемот:
Дали секогаш поголемиот периметар на геометриска фигура подразбира и нејзина поголема плоштина?
Нашите размислувања и решенија до кои дојдовме, ви ги  представуваме со линкот подолу.

Појаснување:
Размислувањата и идејата за истражување на овој проблем-е пред се согласно наставниот материјал, знаењата и возраста на учениците. Станува збор за проблем за 6 одд и извршена визуелна споредба-зависност на периметар на фигура и плоштина на истата.


https://docs.google.com/present/edit?id=0ASnydsEhMG6lZGNmc3I3enJfMzU2ZDRtZ3h3ZjI&hl=en


Презентациите ги подготвија ученичките: Вероника Поповска и Верче Стоилкова од 6б одд.

9 comments:

Veronika said...

Многу убава презентација многу ми се допаѓа!!
Вероника Поповска VI b

Anonymous said...

Со овој проект многу може да се научи за геометријата. Фантастични се проектите по МАТЕМАТИКА!!!!

Anonymous said...

Со овој проект многу може да се научи за геометријата. Фантастични се проектите по МАТЕМАТИКА!!!!

Александар Цамбулев

Todorka said...

Презентацијата е прекрасна!!
Тодорка Смиљанова VI а одд

Dragan said...

Изработката е добра браво

kristijan said...

МНОГУ Е ДОБРА ИЗРАБОТКАТА

pepa said...

Изработката е многу добра

Vasilka said...

Презантацијата е многу убава.Проектите по математика се многу интересни.
Василка Иванвска VI b

Jana Bineva said...

Многу добра изработка!